М.Е.Doc: можливості резервного копіювання та відновлення